Svensk Höst: En Reportageserie I Dagens Nyheter 1982 (1982) - Hans Magnus Enzenberger

https://archive.org/download/SvenskHost/Svensk%20H%C3%B6st.pdf
Reportageserien Svensk höst i Dagens Nyheter hösten 1982, av den tyske författaren Hans-Magnus Enzensberger, är bland det bästa som skrivits om vårt lands senare utveckling. Hemma i Tyskland, liksom på den europeiska kontinenten, är partipolitiska dueller en kamp med blod, svett, förtal, skvaller och känslor men här i Sverige finner han bara jämnmod och artighet. Inte ens de borgerliga partiernas beteckningar visar någon större identitet; de konservativa kallar sig moderata, det liberala partiet underviker liberalismen och det gamla bondepartiets nya namn betyder nästan inte någonting. Han skriver vidare att den svenska socialdemokratin har lyckats med vad katolska inkvisitorer, lutherska pietister och kommunistiska bolsjeviker gått bet på – att tämja människan: 
 Det ser ut som de eviga organisatörerna av denna svenska kultur, socialdemokraterna, har framgångsrikt och genomgripande genomfört ett projekt som alla tidigare regimer, från teokrater till bolsjeviker hade misslyckats med, nämligen att tämja människor.
Enzensberger far sedan till den nedlagda bruksorten Leufsta Bruk i Norduppland för att finna de historiska rötterna till 1900-talets folkhem. Det framstår som något av ett under för honom att detta strukturellt fattiga och underbefolkade land var världens ledande järn- och stålexportör för 300 år sedan. Man måste vara döv och blind för att inte känna igen det moderna svenska välfärdssamhället grogrund i denna patriarkaliska utopi, bruket. Den andra grogrunden var den centralt styrda starka staten under rikskansler Axel Oxenstiernas ledning på 1600-talet som inget annat europeiskt lands administration kunde mäta sig med. Han träffar sedan juristen och medborgarrättsförkämpen Gustaf Petrén och sätter sig själv ned för att läsa Svea Rikes grundlag. Han kan tyda det svenska språket så pass att innehållet går fram och med Petréns hjälp upptäcker han hur illa skyddet är för medborgarna mot staten och ämbetsverken. Avskaffandet av kunskaper i den svenska historien är ett annat exempel på hur befolkningen förts in i tron på den goda staten. Äldre tider anses inte vara intressanta och i synnerhet inte den svenska stormaktstidens 1600- och 1700-tal. Enzensberger skriver att det visserligen är berömvärt att de svenska skolbarnen vet mycket om förtrycket och utsugningen i fattiga länder, men dessa kunskaper hjälper dem inte att förstå sitt eget land. En norsk historiker berättar för honom att avskaffandet av den egna historien var kanske det största ideologiska fel den svenska socialdemokratin begått. Denna systematiska glömska skulle komma att straffa sig, om inte förr så i kristider.

Men det finns hoppfulla tecken på en visserligen mild men ändå samlad opposition och demokrati utanför partierna och byråkratin.
Det finns människor som ingen vård och ingen uppfostran, inte ens den mest människovänliga, biter på. Jag vet inte varför men denna visshet lugnar mig.
[Källa]

Comments